Gezonde mensen met overgewicht worden begeleidt door een gewichtsconsulente.
Ook mensen met ondergewicht zonder medische klachten kunnen terecht bij een
gewichtsconsulente. Zij helpt om samen met de cliënt een gezonde voeding samen
te stellen. Dit gaat middels een behandelplan en tevens d.m.v. goede voorlichting
over voeding en beweging.

De focus ligt op het zelf herstellend vermogen van het lichaam. En uitgebreide kennis
over het lichaam, de processen en hormonen. Hiervoor is het advies van een
gewichtsconsulente nodig maar ook 100% effort van de cliënt zelf.