PRIVACYVERKLARING ELLEN TIBEN

Ellen Tiben is een hormoon,-lifestyle en gezondheidscoach die consumenten ondersteunt bij hormonale klachten, hashimoto of gewichtsproblemen en advies geeft op het gebied van voeding en stressbeperking. Onze diensten worden aangeboden via de website www.ellentiben.nl en onze social media kanalen. Als u diensten of producten bij ons afneemt via onze webshop, onze website bezoekt, het intake- en anamneseformulier invult of u hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING Ellen Tiben, Hoofdstraat 95D, 2406 GE Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56086083. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@ellentiben.nl PERSOONSGEGEVENS Wij verwerken de volgende gegevens: 1. Voor- en achternaam 2. Adres 3. Woonplaats 4. Geslacht 5. Geboortedatum 6. Telefoonnummer 7. Emailadres 8. Handelsnaam van eenmanszaak of VOF 9. Burgerlijke staat 10. Beroep 11. Social Media accountnamen 12. IP-adres BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS Ellen Tiben verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit op grond van wet- en regelgeving toegestaan is en als u hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Wij verwerken de volgende bijzondere persoonsgegevens: 1. Gezondheidsgegevens 2. Pasfoto HOE KOMEN WIJ AAN UW PERSOONSGEGEVENS De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt via het bestelformulier in onze webshop, via email, via telefoon, via een consult of via het intake- en anamneseformulier. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden: 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – Voor het verwerken van uw bestelling in de webshop – Voor het mogelijk maken van de inlog procedure naar uw persoonlijke klant omgeving op de website – Voor het mogelijk maken van een online betaling voor bestelde diensten of producten – Voor het communiceren met de client via email of telefoon – Voor het geven van advies en begeleiding van de client – Voor het leveren van informatie aan derden (medisch specialisten) t.b.v. advies en begeleiding van de client – Voor het leveren van informatie aan derden (leveranciers) t.b.v. bestellen van supplementen – Voor het maken van de factuur 2. REAGEREN OP UW VRAAG/VERZOEK Als u contact met ons opgenomen heeft via telefoon, email, whatsapp of via social media. 3. VERSTUREN NIEUWSBRIEF Voor het versturen van onze nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven. We verwerken daarom uw naam en emailadres. Onder elke nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. 4. BEZOEK WEBSITE Om onze website te laten werken en het zoeken op onze website eenvoudiger te maken. 5. HERKENNING CLIENT & VEILIGHEID Om de client te herkennen bij een consult en voor het beschermen van onze veiligheid, is het aanleveren van een pasfoto onderdeel van het intake- en anamneseformulier. Hiervoor heeft Ellen Tiben een gerechtvaardigd belang. 6. RECLAME Om content te maken voor onze social mediakanalen worden video’s of reviews met of zonder foto gedeeld op social media. Het plaatsen van foto’s, reviews en video’s gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Gerechtvaardigd belang In sommige gevallen heeft Ellen Tiben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang om uw gegevens te verwerken afgewogen tegen uw privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken. BEWAARTERMIJN Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren. 1. Client gegevens van bestellingen en betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht. 2. Emailberichten, whatsapp berichten en intake en anamneseformulieren worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen. 3. Gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief worden verwijderd, als u zich uitschrijft. 4. De gegevens voor het personaliseren van onze website (Google analytics) worden 50 maanden bewaard. 5. Pasfoto’s op het intake- en anamneseformulier worden na het eerste consult vernietigd. 6. Video’s, foto’s en reviews worden zolang bewaart als dat het social medium online is of totdat u een verzoek indient om de berichten te verwijderen. DELEN MET DERDEN Ellen Tiben verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als hier vooraf ook uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de client voor is gekregen. Met de bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende derden: * Website hosting en email * Website software * Telecommunicatie * Belastingdienst * Accountant * Betaaldiensten * Medisch specialist: Beter Kliniek te Geldrop * Leveranciers supplementen * Website statistieken: Google Analytics Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Rechtstaat (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten. COOKIES Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website. GOOGLE ANALYTICS Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Gegevens die hiermee worden verzameld, zijn geanonimiseerd. Google zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kunt u Google’s Privacy Policy bekijken. UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN COOKIES Cookies kunt u via uw browserinstellingen van uw computer uitschakelen en verwijderen. SOCIAL MEDIA Om het voor u makkelijk te maken de content op onze website te delen via social media, zijn er op onze website buttons opgenomen van Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, Buffer, Stumbleupon en Google +. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst, Ellen Tiben heeft daar geen invloed op. U wordt aangeraden de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan. LINKS WEBSITE Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken wordt je naar een website buiten www.ellentiben.nl geleid. Het kan zijn dat externe website gebruik maken van cookies. U wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan. GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur uw verzoek dan naar info@ellentiben.nl. Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. DATAPORTABILITEIT Wanneer u dit wenst, zullen wij uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd. BEVEILIGING Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via email en via onze website (SSL), het anonimiseren van IP-adressen en een goede anti virusscanner en firewall op onze computer zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuurt u dan een email naar: info@ellentiben.nl. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.