PRIVACYVERKLARING ELLEN TIBEN

Ellen Tiben is een hormoon,-lifestyle en gezondheidscoach die consumenten ondersteunt bij hormonale klachten,
hashimoto of gewichtsproblemen en advies geeft op het gebied van voeding en stressbeperking. Onze diensten
worden aangeboden via de website www.ellentiben.nl en onze social media kanalen.
Als u diensten of producten bij ons afneemt via onze webshop, onze website bezoekt, het intake- en
anamneseformulier invult of u hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwerkt. In
deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Ellen Tiben, Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 56086083.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@ellentiben.nl

PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken de volgende gegevens:
1. Voor- en achternaam
2. Adres
3. Woonplaats
4. Geslacht
5. Geboortedatum
6. Telefoonnummer
7. Emailadres
8. Handelsnaam van eenmanszaak of VOF
9. Burgerlijke staat
10. Beroep
11. Social Media accountnamen
12. IP-adres

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Ellen Tiben verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit op grond van wet- en regelgeving
toegestaan is en als u hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Wij verwerken de volgende
bijzondere persoonsgegevens:
1. Gezondheidsgegevens
2. Pasfoto

HOE KOMEN WIJ AAN UW PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt via het bestelformulier in onze webshop, via email, via
telefoon, via een consult of via het intake- en anamneseformulier.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende
doeleinden:
1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
– Voor het verwerken van uw bestelling in de webshop
– Voor het mogelijk maken van de inlog procedure naar uw persoonlijke klant omgeving op de website
– Voor het mogelijk maken van een online betaling voor bestelde diensten of producten
– Voor het communiceren met de client via email of telefoon
– Voor het geven van advies en begeleiding van de client
– Voor het leveren van informatie aan derden (medisch specialisten) t.b.v. advies en begeleiding van de client
– Voor het leveren van informatie aan derden (leveranciers) t.b.v. bestellen van supplementen
– Voor het maken van de factuur

2. REAGEREN OP UW VRAAG/VERZOEK
Als u contact met ons opgenomen heeft via telefoon, email, whatsapp of via social media.

3. VERSTUREN NIEUWSBRIEF
Voor het versturen van onze nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven. We verwerken daarom uw naam
en emailadres. Onder elke nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven.

4. BEZOEK WEBSITE
Om onze website te laten werken en het zoeken op onze website eenvoudiger te maken.

5. HERKENNING CLIENT & VEILIGHEID
Om de client te herkennen bij een consult en voor het beschermen van onze veiligheid, is het aanleveren van een
pasfoto onderdeel van het intake- en anamneseformulier. Hiervoor heeft Ellen Tiben een gerechtvaardigd belang.

6. RECLAME
Om content te maken voor onze social mediakanalen worden video’s of reviews met of zonder foto gedeeld op
social media. Het plaatsen van foto’s, reviews en video’s gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft
gegeven.

Gerechtvaardigd belang
In sommige gevallen heeft Ellen Tiben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Wij hebben
ons belang om uw gegevens te verwerken afgewogen tegen uw privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer
gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

BEWAARTERMIJN
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.
1. Client gegevens van bestellingen en betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard ten behoeve van onze
wettelijke administratieplicht.
2. Emailberichten, whatsapp berichten en intake en anamneseformulieren worden 5 jaar bewaard aangezien dat
de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs
kunnen dienen.
3. Gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief worden verwijderd, als u zich uitschrijft.
4. De gegevens voor het personaliseren van onze website (Google analytics) worden 50 maanden bewaard.
5. Pasfoto’s op het intake- en anamneseformulier worden na het eerste consult vernietigd.
6. Video’s, foto’s en reviews worden zolang bewaart als dat het social medium online is of totdat u een verzoek
indient om de berichten te verwijderen.

DELEN MET DERDEN
Ellen Tiben verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Bijzondere
persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als hier vooraf ook uitdrukkelijk schriftelijke toestemming
van de client voor is gekregen. Met de bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat zij deze
goed beveiligen. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende derden:
* Website hosting en email
* Website software
* Telecommunicatie
* Belastingdienst
* Accountant
* Betaaldiensten
* Medisch specialist: Beter Kliniek te Geldrop
* Leveranciers supplementen
* Website statistieken: Google Analytics
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Rechtstaat
(EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten.

COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw
eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet,
genaamd cookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen,
teruggestuurd worden naar onze website.

GOOGLE ANALYTICS
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website
gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van
Google geplaatst. Gegevens die hiermee worden verzameld, zijn geanonimiseerd. Google zal deze gegevens niet
voor eigen doeleinden gebruiken, dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor
meer informatie hierover kunt u Google’s Privacy Policy bekijken.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN COOKIES
Cookies kunt u via uw browserinstellingen van uw computer uitschakelen en verwijderen.

SOCIAL MEDIA
Om het voor u makkelijk te maken de content op onze website te delen via social media, zijn er op onze website
buttons opgenomen van Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, Buffer, Stumbleupon en Google +. Deze
buttons werken door middel van stukjes code die van de social media kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van
deze codes worden cookies geplaatst, Ellen Tiben heeft daar geen invloed op. U wordt aangeraden de
privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan.

LINKS WEBSITE
Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken wordt je naar een website buiten
www.ellentiben.nl geleid. Het kan zijn dat externe website gebruik maken van cookies. U wordt aangeraden de
privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens
niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kunt u een bezwaar indienen tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw
(bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten,
stuur uw verzoek dan naar info@ellentiben.nl. Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze
gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

DATAPORTABILITEIT
Wanneer u dit wenst, zullen wij uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een
andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

BEVEILIGING
Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen
om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden
van persoonsgegevens via email en via onze website (SSL), het anonimiseren van IP-adressen en een goede anti
virusscanner en firewall op onze computer zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als u vindt dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuurt u dan een email
naar: info@ellentiben.nl.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn
wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website
gepubliceerd.